Ihminen - Urheilija - Jääkiekkoilija

IHMINEN - URHEILIJA - JÄÄKIEKKOILIJA

 

Pyrimme antamaan lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä IhmisenäUrheilijana ja Jääkiekkoilijana oman innostuksensa ja edellytystensä mukaisesti.

 

Lapsivaiheen urheilullisiin laatutekijöihin ja ominaisuuksiin kuuluu lapsen psyykkistenfyysisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen ja kehittäminen. Innostaminen urheiluun, monipuoliset liikuntataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus ja urheilullinen elämäntapa ovat päämääriämme toiminnassamme.

 

Innostus urheiluun

Lapsen innostumista urheiluun voidaan edesauttaa ja tukea, ja sen myötä huippu-urheilijaksi kehittyvällä innostus muuttuu myöhemmin intohimoksi. Muut edellytykset urheilijaksi kehittymiseen - taidot, harjoitettavuus ja elämäntapa - kehittyvät laadukkaassa urheilutoiminnassa.

Innostumista eli sisäistä motivaatiota tuetaan mahdollistamalla urheilussa kokemus omasta pätevyydestä, autonomiasta ja yhteenkuuluvuudesta. Urheilijalla pitää olla tasolleen sopivaa tekemistä, mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä tunne siitä, että hän on osa yhteisöä, kuten esimerkiksi ryhmää, joukkuetta tai seuraa.

 

 

Monipuoliset liikuntataidot

Lapsuudessa hankitut monipuoliset liikuntataidot luovat pohjan lajitaitojen oppimiselle ja kehittymiselle. Taitojen oppimisen kannalta määrällisesti ja laadullisesti monipuolinen harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää.

Monilajisuuden seurauksena usein kokonaisliikuntamäärät nousevat ja harjoittelun monipuolisuus paranee. Monilajisuuden edullisuutta tukevat psyykkisten, sosiaalisten ja fyysis-motorisien ominaisuuksien kehittyminen.

 

 

Hyvä fyysinen harjoitettavuus

Hyvässä harjoittelutoiminnassa on jo lapsuusvaiheessa pitkäjänteistä tavoitteellisuutta jossa otetaan biologisen kypsymisen asettamat eri ominaisuuksien herkkyyskaudet huomioon. Lapsuusvaiheessa kehittynyt hyvä fyysinen harjoitettavuus mahdollistaa siirtymisen systemaattiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Harjoittelussa ja toiminnassa otetaan huomioon ja kunnioitetaan lapsen tai nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Hyvä fyysinen harjoitettavuus näkyy käytännössä mahdollisuutena harjoitella paljon sekä alhaisena vamma- ja sairaustelualttiutena.

 

 

Urheilullinen elämäntapa

Urheilullisilla elämäntapatekijöillä tiedetään olevan välittömiä ja suoria vaikutuksia urheilusuoritukseen ja urheilussa kehittymiseen. Tavat eivät ole sisäsyntyisiä ja niitä on osittain vaikea todentaa. Siksi lapsia täytyy aktiivisesti ja tietoisesti kasvattaa urheilulliseen elämäntapaan. Tarvitaan kokonaisvaltaiseen urheilullisiin elämäntapoihin kasvattava lähiympäristö. Vaikka vanhempien rooli lapsen elämäntapakasvattajina on keskeinen, niin myös seuran ja valmentajien roolia ei kannata väheksyä.Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito