SEURAN JA JOUKKUEIDEN KASVATUKSELLISET TAVOITTEET (IHMINEN):

 

Psyykkisten ominaisuuksien (persoonallisuus, moraalikäsitys, sosiaalisuus, tunteet...) kasvu ja kehittyminen alkaa syntymästä lähtien ja näin myös seuratoiminta jossa lapsi tai nuori on mukana, on osa ihmisen kehittymisen polkua. Lapsen tai nuoren tunteiden, ajattelun ja käyttäytymisen kehittyminen määräytyy paljon lähiympäristöstä (vanhemmat, koulu, seuratoiminta...).

 

Urheilijan ja jääkiekkoilijan luonteen kasvattaminen ja kehittäminen

Pyrimme luomaan onnistumisia ja elämyksiä ja tuemme lapsen innostumista liikuntaa ja jääkiekkoa kohtaan.

Tavoitteena sytyttää intohimoinen lajia rakastava pelaaja. Itsensä ymmärtäminen. Ohjaaminen itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen mahdollistaa kasvamisen tavoitteelliseksi ja pitkäjänteiseksi urheilijalähtöiseksi pelaajaksi.

 

 

 

Kunnioitus ja käyttäytyminen

Joukkueen ja sen kaikkien osapuolien tulee noudattaa seuran ja joukkueen yhteisesti sovittuja sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

Pyritään luomaan joukkueeseen johtoryhmän ja pelaajien välille luottamuksellinen, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri.

 

Sosiaalisuus

Tuetaan sosiaalista kasvua ja kanssakäymistä, luodaan kasvuympäristö jossa huomioidaan, kunnioitetaan ja arvostetaan toista ihmistä.

Opitaan toimimaan ryhmässä ja kehitetään yhteistyökykyä.

 

 

Itsetunnon kehittäminen, minäkuvan vahvistaminen, itseluottamuksen ruokkiminen.Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito