SEURAN JA JOUKKUEIDEN JÄÄKIEKOLLISET TAVOITTEET (JÄÄKIEKKOILIJA):

 

Yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla.

 

Tavoitteena kehittää liikunnallisia, monipuolisia ja taitavia pelaajia, jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta.

 

Tavoitteena on kehittää jääkiekkoilijaa lajitaitojen, pelitaitojen, pelitilannetavoitteiden, pelitilanneroolien ja pelin ymmärtämisen osalta.

 

Monipuolinen fyysis-, motorinen harjoittelu jäällä ja jään ulkopuolella varmistaa sen, että pelaajalla on mahdollista oppia lajin vaatimia tekniikoita ja ennen kaikkea siirtää opitut taidot peliin.

Tavoitteena on, että ennen murrosikää /kasvupyrähdystä pelaaja osaa jääkiekon lajitekniikat. Lajitekniikoiden opettaminen on jatkuva prosessi, jossa tulee edetä järjestelmällisesti. Vahva lajitekninen perusta varmistaa sen, että murrosiän jälkeen pelaaja voi jalostaa teknisen osaamisen kilpailutekniikaksi, eli pelitilanteen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi.

 

Jotta taitavuus kehittyisi, tulee jo opittuja liikkeitä harjoitella erilaisissa muuttuvissa olosuhteissa, sillä automatisoituneet liikkeet eivät enää paranna yleistä taitavuutta.

Jääkiekkoharjoittelun tavoitteena on taitopohjan (yleisen liikunnallisuuden), lajitekniikoiden ja pelitaitojen yhdistäminen pelitilanteessa. Alle 14-vuotiaiden harjoittelun painopiste on taitopohjan ja lajitekniikoiden opettamisessa/oppimisessa, kuitenkin muistaen, että monipuoliset pelit jäällä ja oheisharjoituksissa kehittävät kykyä soveltaa harjoiteltuja taitoja. Pelaamisen lisäksi taitavuuden kehittymistä tulisi seurata erilaisilla testeillä ja suorituskontrolleilla.

 

 

Jääkiekkoilija on valmennustoiminnassa jaettu kolmeen osa-alueeseen:

Peli - Luonne - LuisteluMainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito